Industriada – fotorelacja

Dość konsekwentnie przebija się do świadomości mieszkańców województwa śląskiego nazwa dorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki. To INDUSTRIADA. Każdy z obiektów na szlaku (www.zabytkitechniki.pl) oraz każdy z obiektów zaprzyjaźnionych Industriady, przygotowuje w umówionym dniu zestaw atrakcji, na które zaprasza gości: okolicznych mieszkańców ale nie tylko. Dziedzictwo, także przemysłowe, to miejsca i wartości, z którymi lokalna społeczność czuje autentyczną więź. Raz w roku jest okazja, aby tę więź sprawdzić, okazać, wzmocnić. Górnośląskie zabytki techniki starają się przechowywać pamięć o naszej regionalnej tożsamości, która w dużej mierze została ukształtowana przez przemysł, przez industrializację. Dziś wszystko to funkcjonuje już inaczej, zmieniają się realia ekonomiczne, zmienia się struktura społeczne mieszkańców ale nie da się wymazać z pamięci ani usunąć z krajobrazu elementów dziedzictwa przemysłowego. Zapraszam do przyjrzenia się, jak świętowano w Zabrzu, na terenie Hostelu Guido, w pobliżu Kopalni Guido (ze względu na trwającą adaptację budynku obsługi ruchu turystycznego, przy samej Kopalni Guido nie przygotowano w tym roku atrakcji, choć zjazd do podziemnych wyrobisk pozostał atrakcją tegorocznej Industriady).

Tegoroczną myślą przewodnią Industriady w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego był kosmos!

Drabin z materiałami informacyjnymi nie należy bezpośrednio wiązać z myślą przewodnią Industriady… ;)

Aby zachować kosmiczność zwiedzania Kopalni Guido, goście musieli przywdziać stosowne skafandry i inne specyficzne wyposażenie.

Specjalistki z NASA objaśniały zwiedzającym tajne szczegóły podróży do wnętrza ziemi.

Ekspozycję komputerów stanowiących wyposażenie nieboszczki Stacji Orbitalnej MIR udostępniło Muzeum Historii Komputerów z Katowic.

O kosmosie trzeba nieco wiedzieć – zadbały o to animatorki profesjonalnie obsługujące nowoczesne pomoce edukacyjne.

Podróż w kosmos to nie przelewki. Przed wyruszeniem w drogę trzeba przejść szereg prób, testów – służył do tego trenażer.

Ponieważ atrakcje były bardzo inspirujące, niektórzy musieli niezwłocznie przelać swoje myśli na papier.

W kosmos można też wysłać bezzałogową kapsułę czasu, a w niej różne drobiazgi i koniecznie – wizerunki Ziemian.

Sporo się działo, goście dopisali, pogoda także.