Aby nadać tej przestrzeni status „Forum Kreatywnych Inspiracji” (i go utrzymać), konieczne będzie przestrzeganie prostych zasad:

  • zaleca się, aby każdy, kto zechce coś napisać, poprzedził pisanie momentem refleksji
  • przemyślenia, napisy, swobodne wypowiedzi – powinny wnosić coś konstruktywnego do dyskusji
  • bezwzględnie należy przestrzegać dobrych obyczajów, a zwłaszcza kultury słowa!